Musiklärarminnen

Dokumentation utförd under: 
2000 till 2001
Dokumentationen omfattar tiden: 
1930 till 2009
Dokumenterande institution: 
TAM-Arkiv
Län och kommun: 
Hela Sverige
Undersökningen utfördes av/initierades av: 

TAM-arkiv i samarbete med Musikmuseet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMoK).

Syfte och frågeställning för undersökningen: 

Syftet vara att bidra till dokumenteringen utav en intressant och viktigt men ofta bortglömd sektor i undervisning och kulturliv.
 

Material från undersökningen: 

14 stycken yrkesminnen, 6 stycken fotografier.

Övrigt: 
1 volym