Lärarminnen runt Östersjön - yrkesdokumentation

Dokumentation utförd under: 
1997 till 1998
Dokumentationen omfattar tiden: 
1940 till 1999
Dokumenterande institution: 
TAM-Arkiv
Län och kommun: 
Hela Sverige
Presentation av dokumentationsobjektet: 

Under våren 1998 påbörjades ett insamlingsarbete av lärarminnen författade av lärare inom grund- och gymnasieskolan i Sverige, Finland, Estland och Lettland. Den svenska insamlingen utgör därför bara en del utav ett större projekt som genomfördes i samarbete mellan TAM-arkiv, Lärarförbunden, Nordiska museet, Centre for Baltic Studies samt lärarorganisationer och museer i andra medverkande länder.

Undersökningen utfördes av/initierades av: 

TAM-arkiv i samarbete med Lärarförbundet, Nordiska museet och Centre for Baltic Studies – Visby.

Syfte och frågeställning för undersökningen: 

Syftet med insamlingen var dels att dokumentera svenska lärares erfarenheter och personliga upplevelser av yrket över tid, men också att lägga grunden för forsknings- och fortsättningsprojektet Lärare runt Östersjön som mellan 2000 och 2002 studerade likheter och skillnader bland lärare i Sverige, Finland, Estland och Lettland utifrån det insamlade materialet. Vidare önskade man genom minnesinsamlingen bidra till utveckling och fördjupning av kontakten mellan de medverkande östersjöländerna.

I uppropet fanns bifogat ett antal stolpar, som i stort sett var desamma i alla länderna, som författarna kunde skriva utifrån:

a) Kort presentation av dig själv, b) Barn- och ungdomstid. Utbildning, c) Första lärartjänsten, d) Din karriär från första tjänsten till idag, e) Ditt nuvarande arbete, f) Lärarprofessionen – förändring, status, fortbildning m.m, g) Hem och skola, h) Framtiden, i) Hem och fritid.

Material från undersökningen: 

124 stycken yrkesminnen

Övrigt: 
4 volymer rörande den svenska yrkesminnesinsamlingen. 1 volym rörande det internationella forskningsprojektet Lärare runt Östersjön, 2000-2002.