Fartygsbefälsminnen

Dokumentation utförd under: 
1992
Dokumentationen omfattar tiden: 
1920 till 1999
Dokumenterande institution: 
TAM-Arkiv
Län och kommun: 
Hela Sverige
Presentation av dokumentationsobjektet: 

Minnesinsamling som startades 1992 genom ett upprop i Sveriges Fartygsbefälsförenings fackpress Nautisk tidskrift 3/1992. Eventuellt skulle minnena publicerats i en antologi samt stått som grund för en utställning inför SFBFs 90-årsjubileum 1997.

Syfte och frågeställning för undersökningen: 

I uppropet önskade man att minnena bland annat skulle skildra: a) Uppväxttiden, b) Skolgång och utbildning, c) Bakgrund till yrkesval, d) De första anställningarna, e) de nuvarande arbetsuppgifterna och deras förändring över tiden, som en följd av sjöfartskonjunkturer, rederisammanslagningar eller – nedläggningar, politiska beslut o dylikt, e) Glädjeämnen och svårigheter i arbetet, f) Olika familjeförhållanden över tiden, det sociala livet med familjen ombord, g) Förväntningar för framtiden ur ett sjöfartsperspektiv.

Material från undersökningen: 

13 stycken yrkesminnen

Övrigt: 
1 volym