Apotekares yrkesminnen

Dokumentation utförd under: 
2012 till 2014
Dokumentationen omfattar tiden: 
1940 till 1949
Dokumenterande institution: 
TAM-Arkiv
Län och kommun: 
Hela Sverige
Undersökningen utfördes av/initierades av: 

Arbetets museum, Liv i Sverige och TAM-Arkiv

Material från undersökningen: 

1 minne

Övrigt: 
1 volym