Förtroendevalda och ombudsmän inom SIF

Dokumentation utförd under: 
1989 till 1990
Dokumentationen omfattar tiden: 
1940 till 1990
Dokumenterande institution: 
TAM-Arkiv
Län och kommun: 
Hela Sverige
Undersökningen utfördes av/initierades av: 

TAM-Arkiv och SIF

Material från undersökningen: 

12 stycken minnen

Resultat: 

Boken "Arbeta med förtroende", 1990, Wallén, Thord

Övrigt: 
3 volymer