LM Ericsson-minnen

Dokumentation utförd under: 
2004
Dokumentationen omfattar tiden: 
1960 till 2000
Dokumenterande institution: 
TAM-Arkiv
Län och kommun: 
Hela Sverige
Företag/arbetsplats: 
LM Ericsson
Presentation av dokumentationsobjektet: 

Som del i ett större projekt i Riksantikvarieämbetets program för det industrihistoriska arbete: Berättelser om vårt samhälles historia – svenska industriminnen genomförde TAM under 2004 en minnesinsamling riktad mot personer som arbetat vid LM Ericsson

Undersökningen utfördes av/initierades av: 

TAM, Riksantikvarieämbetet

Syfte och frågeställning för undersökningen: 

 I uppropet fanns bifogat en minneslista som eventuella skribenter kunde utgå ifrån, denna innehöll följande stolpar:
a) Kort presentation av dig själv, b) Barn- och ungdomstid, utbildning, c) Den första anställningen och arbetsuppgifterna, d) Berätta om din väg från det första arbetet till det nuvarande, e) Dina nuvarande arbetsuppgifter, f) Yrkesrollen, g) Framtiden, h) Hem och fritid.

Material från undersökningen: 

2 stycken LM-minnen (6 s)

Övrigt: 
Trycksaker finns. Arkivmaterial finns. 1 volym (i Tjänstemannarörelsens arkiv och museum TAM)