Danspedagogminnen

Dokumentation utförd under: 
1990
Dokumentationen omfattar tiden: 
1940 till 1990
Dokumenterande institution: 
TAM-Arkiv
Län och kommun: 
Hela Sverige
Presentation av dokumentationsobjektet: 

Inför folkmusik och dansåret 1990 producerade TAM tillsammans med Svenska Facklärarförbundet och Svenska Danspedagogförbundet en vandringsutställning bestående av sex skärmsidor. Till denna utställning samlade man även in yrkesminnen.

Undersökningen utfördes av/initierades av: 

TAM-arkiv i samarbete med Svenska Facklärarförbundet och Svenska Danspedagogförbundet.

Syfte och frågeställning för undersökningen: 

Syftet med utställningen var att föra fram danspedagogens yrkesroll och visa dess betydelse i större samhälleliga och pedagogiska sammanhang.

Material från undersökningen: 

2 stycken fotografier. Arkivmaterial finns.

Resultat: 

Utställningen ”En handelsresande i dans”

Övrigt: 
1 volym