Sommar och nya arkivarier

Under våren har TAM-Arkiv fått två nya arkivarier, Melissa Rydquist och Karin Sandberg.

TAM-Arkivs arkivarier tar emot beställningar, svarar på frågor om arkivhandlingar och bemannar forskarservice för besökare. För anslutna organisationer svarar vi på frågor om arkivhantering och leveranser.

Arkivarierna är Maria Jonsson, Jim Löfgren, Melissa Rydquist och Karin Sandberg, som har huvudansvar för arkivdepån. Se Kontakt

Under sommaren håller TAM-Arkiv öppet som vanligt och minst en arkivarie finns tillgänglig.

Frågor och beställningar, e-post: arkivet@tam-arkiv.se eller tel 08-54541560

Air Jordan 1

Av: 
TAM-Arkiv