TAM-Arkiv tackar Björn Holmberg

Björn HolmbergVår långvarige medarbetare arkivarie Björn Holmberg går nu i pension. Björn avtackades i veckan av styrelsen och medlemsförbund och arbetskamraterna på TAM-Arkiv. Björn har varit en fast klippa med sin kunskap om våra arkivbildare och deras historia. Många har uppskattat hans engagemang såväl hos organisationerna som av forskare och besökare. Det gäller även och inte minst alla vi på arbetet. Vi tackar Björn för allt och önskar välgång!

Av: 
TAM-Arkiv