TAM kommer vara på konferens

Tisdagen den 13 och onsdagen den 14 oktober är TAM-Arkiv:s personal på konferens och kan inte ta några förfrågningar.

Av: 
TAM-Arkiv

Nio-Fem, 2020 nr 1

 • Olea Huuska – en engagerad seminariedeltagare
 • Forskningsfokus på tjänstemännen
 • TCO & jämställdheten
 • Sjuksköterskornas professionella kamp
 • Staten som arbetsgivare
 • Grattis till Gerda Höjers pris 2019!
 • Vad är en tjänsteman?
 • » Läs som PDF

Förhandsboka forskningsbesök

TAM-Arkiv kan från och med tisdag den 18 augusti och så länge Folkhälsomyndighetens nuvarande föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) gäller, enbart ta emot förbokade besök. 

Skicka förfrågan om besök till arkivet@tam-arkiv.se. Vi tar emot en forskare per dag. Oanmälda besök kan inte tas emot.

Alla besökare måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, handhygien och eget ansvar för karantän vid symptom.

Av: 
TAM-Arkiv

Begränsningar av besök

TAM-Arkiv kommer från och med måndag den 16 mars endast att ta emot besök efter överenskommelse. Tag först kontakt via mail: arkivet[at]tam-arkiv.se.

Nike Air Max 97 High

Gerda Höjers pris 2019 till Lennart G. Svensson

TAM-Arkivs pris till Gerda Höjers minne för år 2019 tilldelas professor em. Lennart G. Svensson. Han har i antologierna Professionerna i kunskapssamhälletDet professionella landskapets framväxt och Ett professionellt landskap i förvandling, på ett insiktsfullt sätt behandlat yrken och professioner. Dit hör analyser av Saco-medlemmars syn på olika aspekter av professionalism och deras relationer till arbets- och yrkesorganisationer. Vidare belyses professionernas utveckling i svenska samhället och särskilt på ”den psykosociala integrationens fält” vilket rymmer yrken som psykiatrer, psykologer och socionomer.”

Lennart G. Svensson är sedan 2002 professor i sociologi vid Göteborgs universitet, 2009 em.

Av: 
TAM-Arkiv

Bertil Olsson

Bertil Olsson föddes 1912 i Traryds församling, Kronobergs län. Hans mest betydande gärning var som generaldirektör och chef för Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) mellan 1957 till 1972.

Thorbjörn Fälldin – Statsminister och ordförande i Föreningen Norden

Thorbjörn Fälldin föddes 1926 i Ångermanland. Han var son till lantbrukaren Nils Johan Fälldin och Hulda Olsson. Fälldin blev så småningom själv lantbrukare på gården i mitten av 1950-talet. Han blev också tidigt politiskt engagerad i bonderörelsen. Som ung blev Fälldin aktiv i Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund SLU en föregångare till Centerns Ungdomsförbund.

Nio-Fem, 2019 nr 2

 • Intervju med Urban Lundberg
 • Äldre företagare – en motsägelse?
 • En åldrande befolkning – demografi och ekonomi
 • Åldrandets historia
 • Sveriges Pensionärers Riksförbund
 • Ett ”bäst före-datum” i arbetslivet?
 • Sluta åldersdiskriminera!
 • » Läs som PDF

Utlysning av Gerda Höjers pris 2019

Ett av TAM-Arkivs ändamål är att främja kunskapsutveckling och kunskapsspridning om tjänstemän, akademiker och deras sammanslutningar. För att belöna forskning på området inrättades år 2017 TAM-Arkivs pris till Gerda Höjers minne.

De kriterier som ska uppfyllas är:

·         Relevans för det forskningsområde som rör tjänstemän, akademiker och deras sammanslutningar

·         Hög vetenskaplig kvalitet

·         Tillgänglighet för en bredare läsekrets

För mer information, tidigare pristagare med mera, se http://www.tam-arkiv.se/gerda_hojers_pris.

Nomineringar skickas senast den 1 oktober till per.dahl@tam-arkiv.se. Nomineringar ska innehålla en motivering.

Pristagaren utses av TAM-Arkivs forskningsråd.

Priset består av ett diplom och en prissumma om 25000 kronor.

 

Kontaktperson: Per Dahl, tf arkivchef, tel. 073-9409154

Gerda Höjer, drottning Louise, Clara Käck och prinsessan Sibylla. Världshälsodagen 1954, Stockholms Konserthus
Av: 
Per Dahl

Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt. Åke Holmberg (utgiven 1946)

Boken ”Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt” ger intressanta kunskaper om Studentskandinavismen under 1800-talet.

 I juni månad 1843 for studenter från Köpenhamn och Lund utefter Sveriges östkust till Uppsala, tillbringade där några dagar med tal och sång. Sedan gästade de Stockholm. Det var det första skandinavistiska studentmötet. Tiden hade fört till försoning, menade studenterna.

Uppsalienserna höll sig huvudsakligen inom andens värld. Det var konsten och bildningen som skulle främjas. Lundensarna har mer politiska. De talade om det förlorade Finland etc.

Sidor

Subscribe to TAM-Arkiv RSS