Forskningsfrämjande insatser och omvärldsbevakning

TAM-Arkiv deltog i Svenska Historikermötet 2014

TAM-Arkivs bokbord på Svenska Historikermötet 2014
TAM-Arkiv deltog i Svenska Historikermötet 2014 mellan den 8-9 maj med bokbord och konferensdeltagande. Under sessionen ”Tänker historikerna sluta gå till arkiven?” diskuterade företrädare för arkiv och och universitet vad som skulle kunna bidra till att få studenter och historiker att nyttja arkiven i större utsträckning.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01 01:14
2014-05-13 10:25

Vägen till det digitala arkivet

TAM-Arkiv deltog under två dagar i oktober i ett seminarium med rubriken ”Vägen till det digitala arkivet”. Seminariedagarna anordnades av Svensk förening för informationsspecialister (SFIS), Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) och Centrum för Näringslivshistoria. Tanken var att seminariet skulle fungera som en workshop, där åhörare och föreläsare delade erfarenheter och diskuterade med varandra när det gäller frågor om det digitala arkivet och hur man rustar sig för att ta emot digitala leveranser.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01 01:11
2013-10-18 08:39

Ett arkiv i Ungern med öppenhet som imperativ

TAM-Arkiv följer vad som händer inom andra institutioner som har arbetets historia och fackföreningsarkiv som sin huvudsakliga uppgift. International Association of Labour History Institutions (IALHI) anordnade i år sin konferens i Budapest. Här finns också OSA Archivum (OSA), ett av de största internationella arkiven som lyfter fram brott mot de mänskliga rättigheterna i modern tid.

Av: Lars-Erik Hansen, TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01 01:09
2013-10-14 16:16

Sidor