En glansfull framtid - Ur TCO:s historia 1944-2010

När facklig historia skrivs har historiker och samhällsvetare ägnat liten uppmärksamhet åt tjänstemannarörelsen jämfört med den fackliga arbetarrörelsen. En glansfull framtid - Ur TCO:s historia 1944-2010 är skriven av tidigare TCO-medarbetaren Uno Westerlund, och analyserar TCO:s roll i samhället, i egenskap av centralorganisation för förbund av de anställda vilka beskrivits med ord som "tjänstemannaklassen, medelklassens löntagare, intellektuellt arbetande funktionärer."

Datering:2011
Copyright Uno Westerlund
Användarlicens:Reserved
Digital källa:tam-arkiv.se/node/964
Arkiv:TAM-Arkiv
Arkivhänvisning:
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2013-01-22 14:13

En glansfull framtid