MBL, artikel TCO-tidningen nr 3 1979

Två artiklar om medbestämmandelagen ur TCO-tidningen nr 3 1979. "Det är arbetsgivarna och inte MBL som skapar byråkrati" "MBL har ökat de anställdas inflytande"

Datering:1979-03-23
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:tam-arkiv.se/node/926
Arkiv:TCO
Arkivhänvisning:3/L1a:16
Arkivägare:TCO
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2013-01-18 16:30

Medbestämmandet, TCO, dokumentgrupp