Medbestämmandet, artiklar i TCO-tidningen nr 10 1982

Medbestämmandet, artiklar i TCO-tidningen nr 10 1982. Ledare om Medbestämmandeavtal. Illustration, satirteckning. Stig Ahlin om medbestämmandeavtalet. Reaktioner på medbestämmandeavtalet.

Datering:1982-04-16
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:tam-arkiv.se/node/901
Arkiv:TCO
Arkivhänvisning:3/L1a:17
Arkivägare:TCO
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2013-01-18 16:35

Medbestämmandet, TCO, dokumentgrupp