TCO Representantskap diskussionprot. 1946

Representantskapets sammanträde lördag den 19 oktober 1946. Detaljerat diskussionsprotokoll.

Datering:1946-10-19
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:tam-arkiv.se/node/866
Arkiv:TCO
Arkivhänvisning:3/A3a:1
Arkivägare:TCO
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2012-12-04 17:02

TCO - historiska arkivdokument