"Gamla" TCO Representatskapsprotokoll 1938

Tryckt protokoll med styrelsens verksamhetsberättelse från TCO:s första år och bilagor.

Datering:1938-04-24
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:tam-arkiv.se/node/860
Arkiv:Tjänstemännens Centralorganisation/Gamla TCO
Arkivhänvisning:2/A1:1
Arkivägare:TCO
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2012-12-04 16:47

T.C.O. - historiska arkivdokument