Sammanträde 1933 ang. blivande centralorganisation

Diskussionsprotokoll från sammanträde med representanter för olika tjänstemannaorganisationer kring bildandet av en centralorganisation.

Datering:1933-11-05
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:tam-arkiv.se/node/859
Arkiv:Tjänstemännens Centralorganisation/Gamla TCO
Arkivhänvisning:2/A1:1
Arkivägare:TCO
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2012-12-04 23:42

Daco - historiska arkivdokument