Daco konstituerande sammanträde 1931

Protokoll från Dacos konstituerande sammanträde den 3 maj 1931. Bilaga von Zeipels hälsningstal.

Datering:1931-05-03
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:tam-arkiv.se/node/856
Arkiv:Daco
Arkivhänvisning:1/A1A:1
Arkivägare:TCO
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2012-12-04 16:45

Daco - historiska arkivdokument