100 år av fackligt mod

Artikel i Polistidningen nr 6-7 2003 i anslutning till Polisförbundets 100-årsjubileum.

Datering:2003-10
CopyrightPolistidningen Madelene Magnusson
Användarlicens:Reserved
Digital källa:tam-arkiv.se/node/763
Arkiv:Polisförbundet
Arkivhänvisning:106/L2:53
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2012-10-16 14:34

100 år av fackligt mod