Halmstads polisförenings verksamhetsberättelse 1953

Årsberättelse insänd till Polisförbundet, där föreningens lokala aktiviteter under året beskrivs och ger en levande tidsbild.

Datering:1953
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:tam-arkiv.se/node/720
Arkiv:Polisförbundet
Arkivhänvisning:106/E2A
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2012-10-03 11:22

Polisförbundet - arkivdokument