Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse 1968-1969

För verksamhetsåret 1968-1969. Bilaga till fullmäktigeprotokoll 12 nov 1969.

Datering:1968-01 -- 1969-10
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:tam-arkiv.se/node/723
Arkiv:Svenska Läkaresällskapet SLS
Arkivhänvisning:714/A1B:1
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2012-10-03 11:26

Svenska Läkaresällskapet - arkivdokument