Remissyttrande ang. Intersexuellas könstillhörighet

SLS remissyttrande ang. betänkande om Intersexuellas könstillhörighet; förslag till lag (SOU 1968:28), Justitiedepartementet.

Datering:1968-12-10
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:tam-arkiv.se/node/721
Arkiv:Svenska Läkaresällskapet SLS
Arkivhänvisning:714/B2:9
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2012-10-03 11:29

Svenska Läkaresällskapet - arkivdokument