Bankmannaföreningens styrelse 1927-28

Fotografiskt porträttkollage. Exakt datering finns ej.

Datering:1927 -- 1928
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:tam-arkiv.se/node/501
Arkiv:Finansförbundet
Arkivhänvisning:9/K1B
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2012-03-28 15:12

Sbmf:s styrelse 1927-1928