Svenska Bankmannaföreningens protokoll 12 nov 1887

Protokoll hållet vid sammanträde den 12 november 1887 för förberedande överläggning om bildande av en bankförening.

Datering:1887-11-12
Copyright
Användarlicens:CC BY-NC-ND
Digital källa:tam-arkiv.se/node/499
Arkiv:Finansförbundet
Arkivhänvisning:9/A1:1
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2012-03-27 13:58

Svenska Bankmannaföreningens protokoll 1887