Sammanställning av projektansökningar 1992, Solidaritetsfonden

Sammanställning av projektansökningar 1992, Solidaritetsfonden

Datering:1991-12 -- 1992-12
Digital källa:tam-arkiv.se/node/1943
Arkiv:Svenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
Arkivhänvisning:19/F10:7:1
Arkivägare:Svenska Folkhögskolans Lärarförbund SFHL
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2015-11-03 12:51

SFHL:s fond för internationell solidaritet