Yttrande angående kalenderreform 1949

Yttrande över förslag till kalenderreform för "världskalender" framlagt vid FN:s generalförsamling 1949.

Datering:1949-12-07
Användarlicens:Reserved
Digital källa:tam-arkiv.se/node/1413
Arkiv:Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF
Arkivhänvisning:15/F24:4:1
Arkivinstitution:TAM-Arkiv

Publicerat av TAM-Arkiv 2014-11-03 14:48

Förslag till kalenderreform 1949