Ur TCO:s arkiv

TCO har ett mycket omfattande bildarkiv om kanske minst 30.000 bilder som till största del ursprungligen kommer från TCO-tidningens redaktion. Det förvaltas av TAM-Arkiv och är för närvarande (2013) föremål för en större inventering.

 

TCO:s kongress 1964. Bankmannaföreningens ombud. Foto: Allan Myrman
TCO:s kongress 1964. Sif:s representanter. Foto: Allan Myrman.
TCO:s kongress 1964. Sjuksköterskeföreningens ombud. Foto: Björn Myrman
TCO:s kongress 1964. Statsminister Tage Erlander. Foto: Björn Myrman

 

 

Mens Nike Trainers


Under sektionen UTSTÄLLNING väljer TAM-Arkiv ut intressanta dokument och fotografier ur våra medlemmars historiska arkiv. Urvalet sker fritt och varierat och är inte nödvändigtvis representativt för den enskilda arkivbildarens många områden.

Vi har digitaliserat ett urval av artiklar ur TCO-tidningen och lagt upp på webben. Artiklarna berör till exempel de frågor som har varit centrala för TCO, eller tar upp händelser ur TCO:s historia. → Läs mer