KTK

De TCO-förbund som organiserade de kommunalanställda tjänstemännen bildade år 1976 Kommunaltjänstemannakartellen (KTK). Initiativet togs – av allt att döma – av SKTF:s Sven Ahlgren.

Kartellens förste ordförande blev SKTF:s dåvarande ordförande Björn Rosengren som också var aktiv vid organisationens tillblivelse. Han efterträddes 1983 av Sture Nordh – också han ordförande i SKTF – fram till 1990.

Kartellens främsta uppgift var att tillvarata kommunaltjänstemännens fackliga intressen och stärka samarbetet mellan de anslutna förbunden i frågor som låg inom kartellens verksamhetsområde. I förhandlingsverksamheten skulle KTK fatta beslut i frågor som var gemensamma och av mer övergripande karaktär. Under verksamhetsperioden tecknades avtal på flera områden, Lagen om medbestämmande (1976) föranledde kartellen att påbörja en utbildning på området samtidigt som nya förhandlingar inleddes.

Under hela sin historia medverkade KTK till att bredda och fördjupa samarbetet mellan de fackliga sammanslutningarna på kommun- och landstingsområdet. Förutom att KTK redan inledningsvis sökte samarbete med Svenska Kommunalarbetarförbundet utvecklades också samarbetet med TCO-S. I slutet av 1980-talet hade samarbetet med TCO-S utvecklats så mycket att planerna för en ny gemensam kartellbildning började ta form. Vid en extra kongress den 4 december1990 fattades formellt ett beslut att upplösa KTK från och med årsskiftet 1990/1991.

Vid samma tidpunkt upplöstes TCO-S. När de båda förhandlingskartellerna upphört att existera övertogs de två kartellernas förhandlingsverksamhet av den då nybildade kartellen TCO-OF.

Nike Air Max


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.